Privacy Policy

Privacyverklaring Dansstudio DDC

Dansstudio DDC gevestigd aan Hogeweg 65D, Zaltbommel is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
U kunt ons bereiken via de volgende gegevens:
www.dansstudioddc.nl
Postadres: Hogeweg 65D, 5301 LJ Zaltbommel
Tel: 06 31072855

Persoonsgegevens die wij verwerken
DDC verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam + Voor- en achternaam lesgeldbetaler
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer (vast en mobiel)
– E-mailadres leerling (ivp) en lesgeldbetaler
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Bankrekeningnummer (IBAN)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dansstudioddc.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
DDC verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief (+/- 4 keer per seizoen)
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om dienstenen/of producten aan u te leveren

De grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van de overeenkomst die wij met u afsluiten als u onze diensten of producten afneemt.

Als wij voornemens zijn van u persoonsgegevens te verwerken die niet verband houden met de uitvoering van de overeenkomst dan vragen wij uw toestemming voordat wij deze verwerking starten.

Nieuwsbrief
Ongeveer 4 a 5 keer per jaar wordt onze nieuwsbrief per e-mail verstuurd. Hiermee houden wij de leerlingen op de hoogte van mededelingen en nieuwtjes. Bij inschrijving voor de lessen wordt de leerling automatisch aangemeld voor de Nieuwsbrief. Wanneer leerlingen deze niet meer wensen te ontvangen dan kunnen zij zich hiervoor afmelden via de speciale afmeldknop die onderaan iedere Nieuwsbrief staat. Tevens is er een aanmeldbutton op onze website te vinden waar geïnteresseerden van buiten DDC zich kunnen aanmelden voor de Nieuwsbrief.

Mailingen
Per e-mail worden leerlingen en hun ouders ook op de hoogte gesteld van belangrijke mededelingen. E-mails aan groepen leerlingen worden uitsluitend in BCC verstuurd, zodat deze niet zichtbaar zijn voor anderen, tenzij de hele groep uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven prijs te stellen op een groeps e-mail.

Geautomatiseerde besluitvorming
DDC neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DDC)tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
DDC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie Bewaartermijn Reden
Personalia / adrese-mailadres / telefoonnummer Tot drie maanden na beëindiging lidmaatschap Om u te kunnen bereiken bij afhandeling van de dienstverlening
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt Tot drie maanden na beëindiging lidmaatschap Om u de gelegenheid te geven deze gegevens elders op te slaan
Bankrekeningnummer / tenaamstelling 7 jaar Om te voldoen aan de belastingwetgeving


Delen van persoonsgegevens met derden
DDC verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
DDC gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DDC en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dansstudioddc.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

DDC wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
DDC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dansstudioddc.nl.

Telefoon

06-31072855

Adres

Leslocatie: Fitnessclub Zaltbommel, Hogeweg 65D, 3e etage

Neem contact op voor vragen

We helpen graag dus vul het formulier in en we geven zsm antwoord.