Algemene voorwaarden

Voorwaarden DDC

Administratief;
Het lesgeld is gebaseerd op 40 lessen en men schrijft zich in voor een heel cursusjaar. Tijdens de schoolvakanties zijn er géén danslessen. Tussentijdse beëindiging van het cursusjaar is alleen mogelijk in geval van langdurige ziekte met de daarbij behorende doktersverklaring of verhuizing buiten de regio. Alleen in die gevallen is restitutie van het lesgeld mogelijk. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren met de inachtneming van de wettelijke opzegtermijn van één maand. Zonder schriftelijke opzegging wordt het lidmaatschap jaarlijks stilzwijgend verlengd. Restitutie voor gemiste lessen is niet mogelijk.

Voor een cursusjaar wordt geïnd middels automatische incasso, waarbij men de mogelijkheid heeft om in 1, 2, of 4 kwartalen te betalen. Wanneer een cursist later in het cursusjaar instroomt, wordt dit uiteraard evenredig verrekend. Men ontvangt bij inschrijving de voorwaarden. Inschrijfgeld is; €12,50. Het DDC heeft het recht de jaarlijkse contributiegelden volgens de algemene indexcijfers van het CBS (prijsstijgingen t.g.v inflatie) te verhogen.

Incasso Kwartaal afschrijvingen in de volgende maanden:

Bij 4 termijnen:
November – Januari – Mei – Juli

Bij 2 termijnen:
November – Mei

Bij 1 termijn:
Januari

Aansprakelijkheid;
Het DDC kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor het zoekraken van eigendommen van leerlingen. Het DDC is niet aansprakelijk voor fysiek letsel, vóór, tijdens of na deelname van lessen.

Door de leerling toegebrachte schade aan eigendommen van het DDC zal verhaald worden op de leerling of in geval van minderjarigheid op de ouders en/of verzorgers.

Het DDC behoudt zich het recht voor om een andere docent in te zetten ter vervanging bij overmacht. Indien geen vervanging mogelijk is, behoud het DDC zich het recht voor de les te annuleren. Bij meer dan twee geannuleerde lessen heeft de cursist recht op restitutie van de gemiste lessen.  De restitutie wordt verrekend bij de eerstvolgende betaling. Als lessen uitvallen wegens onvoorziene buitengewone omstandigheden is restitutie niet mogelijk.

Huisregels;
Kleed-, toilet- en verblijfruimte dienen schoon achtergelaten te worden.
Dansschoenen met zwarte zolen die afgeven zijn niet toegestaan in de balletzaal.

Alle tassen, dans kleding en schoenen moeten gemarkeerd zijn.

Om de leerlingen goed te kunnen corrigeren wordt er basiskleding voorgeschreven voor de verschillende dansvormen en groepen. Tevens zorgt het voor een rustig beeld in de les en dient de basiskleding vaak als basis voor kostuums bij voorstellingen en presentaties. Kledingvoorschriften en informatie over verkooppunten ontvangt men bij de eerste dansles.

Leerlingen dienen op tijd in de les zijn, in de voorgeschreven schone danskleding.

Telefoons, snoep en kauwgom zijn in de lessen niet toegestaan. Drinken is alleen toegestaan in een afsluitbare bidon of sportdrankfles. Glas is niet toegestaan.

Er wordt gestreefd naar twee open lessen per jaar voor familie en belangstellenden. Op andere tijdstippen zijn ouders niet toegestaan tijdens de lessen, met uitzondering van proeflessen en dan alleen in overleg met de docent.

 

Algemene Voorwaarden 2020-2021: ALGEMENE VOORWAARDEN DDC

 

Telefoon

06-30053532

Adres

Leslocatie: Fitnessclub Zaltbommel, Hogeweg 65, 3e etage

Neem contact op voor vragen

We helpen graag dus vul het formulier in en we geven zsm antwoord.