DANSSTUDIO DDC

ALGEMENE VOORWAARDEN 2024-2025

 • De inschrijfkosten bedragen € 15,00 en worden tezamen met de eerste lesgelden van de contributie éénmalig gefactureerd. Daarna worden de lesgelden begin van de maand automatisch geïncasseerd. De incassomaanden gaan van september tot juni.
 • Tijdens de zomervakantie, wanneer er geen les wordt gegeven, wordt er ook geen lesgeld geïncasseerd (heel juli en augustus).
 • De duur van de inschrijving is voor onbepaalde tijd. De opzegtermijn bedraagt 1 volledige kalendermaand. Voorbeeld: Wij ontvangen 05-10-2024 een opzegging. Het abonnement wordt dan beëindigd per 30-11-2024. De maand november is in dit voorbeeld de opzegtermijn.
 • Opzeggen kan uitsluitend door een mail te sturen naar info@dansstudioddc.nl met daarin de naam, geboortedatum en reden van opzegging.
 • In geval van ernstige blessure is opzegging per direct mogelijk zonder de opzegtermijn van 1 kalendermaand. Hierbij dient u de doktersverklaring als bijlage mee te nemen in de mail van opzegging.
 • Indien door overmacht een les uitvalt, verplicht DDC zich niet deze te vervangen. Lessen die meer dan twee keer uitvallen worden ingehaald.
 • Indien lessen uitvallen wegens onvoorziene buitengewone omstandigheden is restitutie niet mogelijk.
 • DDC is niet aansprakelijk voor enig lichamelijk letsel, schade of vermissing van eigendommen.
 • Door de leerling veroorzaakte schade aan eigendommen van DDC zal worden verhaald op de leerling (of bij minderjarigheid op de ouders/verzorgers).
 • Alle wijzigingen aan het aantal lessen of les samenstelling moeten doorgegeven worden door een mail te sturen naar info@dansstudioddc.nl.
 • Het is gebruikelijk dat tijdens lessen en optredens gefilmd en gefotografeerd wordt. Dit materiaal kan worden gebruikt voor (social)media kanalen van DDC. Bij het ingaan van het lidmaatschap gaat u hiermee akkoord.

Telefoon

06-31072855

Adres

Leslocatie: Fitnessclub Zaltbommel, Hogeweg 65, 3e etage

Neem contact op voor vragen

We helpen graag dus vul het formulier in en we geven zsm antwoord.